Начало >> Търсене по градове >> Сливен >> Околна среда и води >> министерство на околната среда и водитеМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Община Сливен 8800

Околна среда и води - ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ, КОМИСИИ, ОРГАНИ, СЛУЖБИ

Регионално бюробасейнова дирекция Източнобеломорски район
бул. Цар Освободител № 1 - Дом на водата
Teлефони:
тел./факс 044 663064министерство на околната среда и водите, Време за генериране 0.0037820339202881 с.Защита на личните данни