Начало >> Търсене по градове >> Николаево >> Общинска администрация >> община николаевоОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Община Николаево 6190

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ул. Георги С. Бенковски, № 9
URL: www.nikolaevo.net
Email: obnicolaevo[at]mail.bg
Teлефони:
централа 04330 2040
факс 04330 2121
кмет 04330 2040
секретар 04330 2277
гл. счетоводител 04330 2159
дежурен 04330 2209
зам.-кмет 04330 2260
гл. архитект 04330 2040 (вътр. 33)

Административно обслужване и финансово-счетоводни дейности, дирекция Teлефони:
директор 0 (вътр. 29)

Бюджет и човешки ресурси Teлефони:
тел. 0 (вътр. 16) , 0 (вътр. 17)

Гражданска регистрация и административно обслужване Teлефони:
тел. 04330 2162

Интеграция на малцинствата Teлефони:
тел. 04330 2040

Кадастър и регулация Teлефони:
тел. 0 (вътр. 33)

Местни приходи Teлефони:
гл. специалист 0 (вътр. 13)
каса 0 (вътр. 29)

Образование, култура и здравеопазване Teлефони:
тел. 0 (вътр. 20)

Общинска собственост и икономически дейности Teлефони:
тел. 0 (вътр. 18)

Общински дейности и устройство на територията, дирекция Teлефони:
директор 0 (вътр. 28)

ОМП, ГЗ и сигурност на информацията Teлефони:
тел. 0 (вътр. 34)община николаево, Време за генериране 0.0049161911010742 с.Защита на личните данни