Начало >> Търсене по градове >> Кирково >> Общинска администрация >> община кирковоОБЩИНА КИРКОВО

Община Кирково 6884

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ул. Дружба, № 1
URL: www.kirkovo.bg
Email: oba_kirkovo[at]kv.link.bg
Teлефони:
кмет 03679 2016
секретар 03679 2040
техн. секретар 03679 2796
гл. счетоводител 03679 2068
юрисконсулт 03679 2053
домакин 03679 2039
дежурен 03679 2102
зам.-кмет 03679 2103 , 03679 2059 , 03679 2031
връзки с обществеността 03679 2016

ГРАО и човешки ресурси, отдел Teлефони:
тел. 03679 2047
началник 03679 2079

Икономически дейности, общинска собственост, отдел Teлефони:
гл. специалист 03679 3228 , 03679 2713
началник 03679 3248

Местни данъци и такси Teлефони:
тел. 03679 2741 , 03679 2019 , 03679 3224

Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм, отдел Teлефони:
гл. специалист 03679 2119

Обща администрация, дирекция Teлефони:
директор 03679 2014

Проекти и европейски програми, дирекция Teлефони:
тел. 03679 3284 , 03679 3225
директор 03679 2209

Териториално развитие и инфраструктура, отдел Teлефони:
гл. специалист 03679 2281 , 03679 2053
гл. архитект 03679 3273
гл. инженер 03679 3225

Финансово-стопански дейности, отдел Teлефони:
гл. специалист 03679 2134
началник 03679 2068
гл. счетоводител 03679 2068община кирково, Време за генериране 0.0072858333587646 с.Защита на личните данни