Начало >> Търсене по градове >> Долни чифлик >> Общинска администрация >> община долни чифликОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Община Долни чифлик 9120

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

пл. Тича, № 2
URL: www.dolni-chiflik.acstre.com
Email: obst_dchiflik[at]mbox.contact.bg
Teлефони:
централа 05142 3444
тел./факс 05142 3444
кмет 05142 2001
секретар 05142 2002
деловодство 05142 2106
дежурен 05142 2661
зам.-кмет 05142 2265 , 05142 2480

Административно-правно и информационно обслужване Teлефони:
юрисконсулт 05142 2004 , 0 (вътр. 40)

Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и гражданско състояние Teлефони:
тел. 05142 2004 , 0 (вътр. 43)

Местни данъци и такси Teлефони:
тел. 05142 2012

Образование, култура и социални дейности, дирекция Teлефони:
тел. 05142 2009

Teлефони:
тел. 05142 2009

Териториално-селищно устройство, общинска собственост, екология, дирекция Teлефони:
тел. 05142 2008
директор 05142 2008 , 0 (вътр. 80)

Териториално-селищно устройство, отдел Teлефони:
тел. 05142 2008 , 0 (вътр. 85)

Финансово-стопански дейности и управление на собствеността, дирекция Teлефони:
директор 05142 2005 , 0 (вътр. 50)
гл. счетоводител 05142 2005 , 0 (вътр. 51)
каса 0 (вътр. 54)

Център за услуги и информация на гражданите Teлефони:
тел. 0 (вътр. 55) , 0 (вътр. 44) , 0 (вътр. 85)
гл. специалист 05142 2106 , 05142 2008 , 05142 2004
каса 05142 2005община долни чифлик, Време за генериране 0.0046389102935791 с.Защита на личните данни