Начало >> Търсене по градове >> Бяла Слатина >> Общинска администрация >> община бяла слатинаОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Община Бяла Слатина 3200

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ул. Климент Охридски, № 68
URL: www.byala-slatina.com
Email: bslatina[at]mail.bg
Teлефони:
централа 0915 882101
факс 0915 82914
кмет 0915 82011 , 0915 882114
секретар 0915 882114
гл. счетоводител 0915 882124
дежурен 0915 83436
зам.-кмет 0915 882116 , 0915 882113 , 0915 882112 , 0915 82122 , 0915 82023
гл. архитект 0915 882129
връзки с обществеността 0915 882166

Административно-правно и информационно обслужване, дирекция Teлефони:
тел. 0915 82673
директор 0915 882125

Домашен социален патронаж Teлефони:
тел. 0915 83299 , 0915 882131
гл. счетоводител 0915 882156

Екология, благоустройство и комунално стопанство, отдел Teлефони:
тел. 0915 882169

ЕСГРАОН Teлефони:
тел. 0915 882125 , 0915 82673

Етнически общности и заетост, отдел Teлефони:
тел. 0915 882169
началник 0915 882122

Земеделие Teлефони:
тел. 0915 882170

Местни данъци и такси Teлефони:
тел. 0915 82089
началник 0915 82305

Образование, култура, здравни и социални дейности, дирекция Teлефони:
тел. 0915 882154
директор 0915 882147
секретар 0915 882151

Общинска собственост, отдел Teлефони:
тел. 0915 882168
началник 0915 882167

ОМП и гражданска защита Teлефони:
тел. 0915 82655 , 0915 882101

Устройство на територията, европейски фондове и инвестиционна политика, дирекция Teлефони:
директор 0915 882129
гл. специалист 0915 882109 , 0915 882130
ръководител 0915 882128

Финанси и бюджет, отдел Teлефони:
счетоводство 0915 882134 , 0915 882135
началник 0915 882139
каса 0915 882144

Финансово-стопански дейности и бюджет, дирекция Teлефони:
директор 0915 882124

Център за информация и услуги Teлефони:
тел. 0915 882105 , 0915 882100 , 0915 882106община бяла слатина, Време за генериране 0.0063190460205078 с.Защита на личните данни