Начало >> Търсене по градове >> Берковица >> Общинска администрация >> община берковицаОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица 3500

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

пл. Йордан Радичков, № 4
URL: www.berkovitsa.com
Email: ob[at]berk-bg.com
Teлефони:
факс 0953 88405
кмет 0953 88400
секретар 0953 88407
техн. секретар 0953 88404
гл. счетоводител 0953 88805
каса 0953 88733
дежурен 0953 88418
зам.-кмет 0953 88420 , 0953 88410
гл. архитект 0953 88722

Административно обслужване на населението Teлефони:
началник 0953 88387

Бюджет, отдел Teлефони:
тел. 0953 88812

Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка Teлефони:
тел. 0953 89145 , 0953 88403

Домашен социален патронаж Teлефони:
тел. 0953 88003

Етнически и ромски проблеми Teлефони:
тел. 0953 88727

Икономика, отдел Teлефони:
началник 0953 88813

Информационно обслужване и технологии Teлефони:
тел. 0953 89129

Инфраструктура, устройство на територията и конкурентоспособност, дирекция Teлефони:
тел. 0953 88734
началник 0953 88386

Куротно дело и туризъм Teлефони:
тел. 0953 88503

Местни данъци и такси Teлефони:
тел. 0953 89155 , 0953 88377

Образование и култура, отдел Teлефони:
гл. инспектор 0953 88804

Образование, отдел Teлефони:
счетоводство 0953 88024

Обща администрация, дирекция Teлефони:
директор 0953 88805

Общинска собственост, отдел Teлефони:
тел. 0953 88731

Програми и проекти Teлефони:
гл. специалист 0953 88394

Териториално-селищно устройство, отдел Teлефони:
тел. 0953 88401

Търговски дейности Teлефони:
тел. 0953 88402

Център за услуги и информация Teлефони:
тел. 0953 88927община берковица, Време за генериране 0.0099170207977295 с.Защита на личните данни