Начало >> Търсене по градове >> София >> Министерства >> министерство на правосъдиетоМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Община София 1000

Министерства - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ул. Славянска, № 1
URL: www.justice.government.bg
Teлефони:
тел. 02 9237357 , 02 9874398
централа 02 9237555
факс 02 9874058
гл. секретар 02 9237496
зам.-министър 02 9881925 , 02 9237315 , 02 9877686

Апостил, звено ул. Аксаков, № 5 Teлефони:
тел. 02 9237354

Българско гражданство, дирекция Teлефони:
тел. 02 9237474 , 02 9237596 , 02 9237455 , 02 9237355 , 02 9237476 , 02 9237464
факс 02 9878172
директор 02 9237590

Бюджет на съдебната власт, звено Teлефони:
тел./факс 02 9237465

Връзки с обществеността и протокол, дирекция ул. Славянска, № 1
Email: pr[at]justice.government.bg
Teлефони:
тел. 02 9807377 , 02 9819157

Вътрешен одит, дирекция ул. Славянска, № 1 Teлефони:
директор 02 9237408

Деловодство ул. Славянска, № 1 Teлефони:
тел. 02 9237373 , 02 9237353 , 02 9237376

Изпълнение на наказанията, главна дирекция бул. Ген. Николай Г. Столетов, № 21 Teлефони:
тел. 02 9312388
факс 02 9311746
директор 02 8139190

Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопанските дейности, дирекция Teлефони:
директор 02 9237504

Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Teлефони:
факс 02 9873576
гл. инспектор 02 9237309 , 02 9801655

Инспекторат по чл.46 от Закона за администрацията ул. Аксаков, № 5 Teлефони:
тел./факс 02 9802942

Информационно обслужване и технологии, дирекция Teлефони:
тел. 02 9237510

Международна правна закрила на детето и международни осиновявания, дирекция Teлефони:
тел. 02 9237302 , 02 9237303 , 02 9237332 , 02 9237304 , 02 9237334

Международно правно сътрудничество и европейски въпроси, дирекция ул. Славянска, № 1 Teлефони:
тел. 02 9237415 , 02 9237412 , 02 9237413 , 02 9237416
факс 02 9809223

Охрана, главна дирекция ул. Майор Георги Векилски, № 2 Teлефони:
тел. 02 9263950
директор 02 9263934

Правни дейности, дирекция ул. Славянска, № 1 Teлефони:
факс 02 9237319
директор 02 9237327

Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, дирекция Teлефони:
директор 02 9237599

Регистри, дирекция Teлефони:
директор 02 9237426

Сигурност, звено ул. Славянска, № 1 Teлефони:
тел. 02 9818397

Съвет по законодателство, дирекция ул. Славянска, № 1 Teлефони:
тел. 02 9237311 , 02 9237312 , 02 9237313 , 02 9809226

Управление на международни програми и проекти, дирекция Teлефони:
тел. 02 9237419

Финансово-счетоводна дейност, бюджет и планиране, дирекция Teлефони:
тел./факс 02 9871400
директор 02 9237409

Централен регистър на особените залози Teлефони:
факс 02 9862327
директор 02 9237532

Централно бюро "Съдимост", апостил и приемна на МП, отдел Teлефони:
тел. 02 9874398
началник 02 9237357

ЦРЮЛНЦ и регистър на медиаторите, отдел Teлефони:
факс 02 9808887
началник 02 9237321министерство на правосъдието, Време за генериране 0.028036117553711 с.Защита на личните данни