Начало >> Търсене по градове >> Омуртаг >> Общинска администрация >> община омуртагОБЩИНА ОМУРТАГ

Община Омуртаг 7900

Общинска администрация - МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ул. Александър Стамболийски, № 2а
URL: www.omurtag.bg
Email: obshtina_omurtag[at]abv.bg
Teлефони:
централа 0605 2008 , 0605 2311
факс 0605 3502
тел./факс 0605 2072
кмет 0605 3502
секретар 0605 2072
домакин 0605 2316
дежурен 0605 2063
зам.-кмет 0605 2464 , 0605 2311
връзки с обществеността 0605 2437

Гражданска защита Teлефони:
тел. 0605 4178

Гражданска регистрация и административно обслужване на населението, дирекция Teлефони:
директор 0605 3470

Местни данъци и такси Teлефони:
тел. 0605 2206 , 0605 2203

Общинска собственост, приватизация и концесии, отдел Teлефони:
тел. 0605 2311

Отбранително-мобилизационна подготовка, отдел Teлефони:
тел. 0605 2220

Програми, проекти, европейски фондове и инвестиции, дирекция Teлефони:
директор 0605 3540

Стопански и хуманитарни дейности, дирекция Teлефони:
директор 0605 2437

Счетоводство, отдел Teлефони:
началник 0605 2024

Устройство на територията, строителство и контрол, дирекция Teлефони:
тел. 0605 2310
директор 0605 3540

Финанси, счетоводство и бюджет, дирекция Teлефони:
директор 0605 3478община омуртаг, Време за генериране 0.056670904159546 с.Защита на личните данни