Начало >> Търсене по градове >> Велико Търново >> Труд и социална политикаСписък на институциите в Велико Търново - Труд и социална политика


ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ"Община Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"Община Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВООбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ "ВЕНЕТА БОТЕВА"Община Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТОбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
БЮРО ПО ТРУДА - ДИРЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВООбщина Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, "ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ"Община Велико Търново       Бранш Труд и социална политика
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ИВАН РИЛСКИ"Община Велико Търново       Бранш Труд и социална политика


Труд и социална политика - Велико Търново, Време за генериране 0.013202905654907 с.Защита на личните данни